KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động “Thanh niên hướng về biển đảo”

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động “Thanh...

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 38/ĐTN – KHLT giữa Đoàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Quận Đoàn 7; đồng thời thực hiện mục tiêu giáo dục lòng yêu nước, yêu biển đảo trong đoàn viên thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Thanh niên hướng về biển đảo”, với nội dung cụ thể như sau:
THÔNG BÁO V/v Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật biển Việt Nam (KHẨN)

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Hội nghị...

Nhằm tuyên truyền Luật biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 trong sinh viên; giúp sinh viên hiểu rõ hơn về Luật biển Việt Nam; nằm trong chương trình phối hợp tổ chức hoạt động “Thanh niên hướng về biển đảo” của Đoàn trường và Quận Đoàn 7; Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với Quận Đoàn 7, Trung tâm thực hiện nội dung sau:
THÔNG BÁO V/v Đánh giá cán bộ Đoàn – Hội học kỳ I năm học 2012 – 2013

THÔNG BÁO V/v Đánh giá cán bộ Đoàn...

Căn cứ hướng dẫn số 03/HD-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên; Căn cứ vào tình hình hoạt động các đơn vị, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn – Hội một số nội dung về công tác đánh giá cán bộ Đoàn – Hội học kỳ I năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO V/v Phê bình Bí thư Đoàn Khoa tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO V/v Phê bình Bí thư Đoàn...

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Ban Thường vụ Đoàn trường có triển khai một buổi họp khẩn về công tác phát triển Đảng trong sinh viên và một số công tác khác của Đoàn trường. Trước đó, Thường vụ Đoàn trường cũng đã gọi điện thoại trực tiếp đến các đồng chí Bí thư Đoàn Khoa về thời gian và địa điểm cuộc họp diễn ra.
THƯ GỬI  CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN  VÀ CÁC EM THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

THƯ GỬI CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN, THANH...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN IX (2012 - 2017)
KẾ HOẠCH Thực hiện công trình thanh niên cấp trường “Ghế đá xanh” Giai đoạn 2 năm học 2012 - 2013

KẾ HOẠCH Thực hiện công trình thanh...

Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực” tại trường.
THÔNG BÁO V/v Nộp Đoàn phí và Báo cáo tình hình thu – chi Đoàn phí năm 2012

THÔNG BÁO V/v Nộp Đoàn phí và Báo...

Nhằm thực hiện đúng điều lệ Đoàn về việc thu Đoàn phí của Đoàn viên; kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý sử dụng Đoàn phí của các chi Đoàn, Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT trong năm 2012, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Trường TCCN TĐT/Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường thực hiện nội dung sau:
THÔNG BÁO V/v Tổ chức Chương trình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2012

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Chương trình...

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-CTXH ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố; hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội thanh niên thành phố thực hiện nội dung sau:
THÔNG BÁO V/v Gặp gỡ cán bộ Đoàn – Hội các Khoa năm 2012 (Khẩn)

THÔNG BÁO V/v Gặp gỡ cán bộ Đoàn –...

Nhằm trao đổi công tác Đoàn – Hội với cán bộ Đoàn – Hội cơ sở, Thường trực Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường tổ chức buổi gặp gỡ với cán bộ Đoàn – Hội các Khoa năm 2012 cụ thể như sau:
THÔNG BÁO V/v Thời gian tổ chức lớp học nhận thức về Đảng đợt tháng 10/2012

THÔNG BÁO V/v Thời gian tổ chức lớp...

Nhằm chuẩn bị tốt công tác tổ chức lớp nhận thức về Đảng đợt tháng 10 năm 2012, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến BCH Đoàn Khoa thời gian tổ chức lớp học nhận thức về Đảng đợt tháng 10 năm 2012, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO V/v Chuyển Hồ Sơ Đoàn Các Chi Đoàn Khóa 12 Hệ (4 Năm) Đại Học, Khóa 5 Hệ Cao Đẳng, Khóa 9 (lớp 10C) Hệ Trung Cấp

THÔNG BÁO V/v Chuyển Hồ Sơ Đoàn Các...

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 12 hệ (4 năm) Đại học, khóa 5 hệ Cao đẳng, khóa 9 (lớp 10C) hệ Trung cấp chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
THÔNG BÁO V/v Giới thiệu danh sách đoàn viên ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về đảng đợt tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO V/v Giới thiệu danh sách...

Nhằm tiếp tục bồi dưỡng và phát triển Đảng cho đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn – Hội các cấp; Được sự cho phép của Đảng ủy trường, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/ Trường TCCN Tôn Đức Thắng về việc thực hiện nội dung trên như sau:
THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn, Chi Hội

THÔNG BÁO V/v Chỉ định Ban Chấp...

Nhằm ổn định tổ chức, cũng như tạo điều kiện cho tân sinh viên Đại học khóa 16 và Cao đẳng khóa 8 có nhiều điều kiện hơn trong việc tham gia các phong trào của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến đồng chí là Bí thư (Phó Bí thư) Đoàn Khoa, Liên Chi hội Trưởng (phó) các Khoa/KTX chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi Đoàn, Chi Hội các lớp nhập học năm 2012, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO V/v Kết quả xếp loại đánh giá hoạt động của cán bộ Đoàn - Hội  Học kỳ II Năm học 2011-2012

THÔNG BÁO V/v Kết quả xếp loại đánh...

Căn cứ hướng dẫn số 03/HD-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên;
THÔNG BÁO V/v nhận xét sổ đoàn viên năm học 2011 – 2012

THÔNG BÁO V/v nhận xét sổ đoàn viên...

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc theo dõi, đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm; Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các Chi Đoàn, Đoàn Khoa/Trường TCCN Tôn Đức Thắng về việc nhận xét sổ đoàn viên năm học 2011 – 2012 như sau:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Địa chỉ

Phòng A0004, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn HỮu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Liên Hệ

  • Điện thoại : 08-3775.5027
  • E-mail: doanhoi@tdt.edu.vn

Đăng Nhập